Ukenr i Google Kalender

Syntes å lese for en tid tilbake at Google hadde gjort det mulig å få ukenr i kalenderen. (mørk grå bakgrunn, hvit tekst)
Dette er ikke vanlig i mange andre land, men selv har eg hatt stor behov for dette.

I hovedvindu for kalender, kan du velge å legge til flere kalendere. Som helligdager, venners fødselsdag (hentet fra gmail) og Ukenr.

Dermed kan eg også få ukenr på iPhone siden eg synkroniserer iPhone via Exchange. Den vises som egen hendelse hver mandag, men eg håper Apple kan se å fikse en god løsning slik at ukenr blir lettere synlig i kalender på iPhone.
Men, denne løsningen hjelper meg langt på vei!